Upute o postupku jednostranog raskida ugovora

Računanje roka za jednostrani raskid ugovora

Potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora, bez navođenja razloga, u roku od 14 dana od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, roba predana u posjed. Kako bi mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora, potrošač mora obavijestiti Unikomerc-servis d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to putem nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskida ugovor, poslane poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom(u kojoj su navedeni ime i prezime, adresa, broj telefona, broj telefaksa i adresa elektroničke pošte, te ugovor/narudžba koji potrošač raskida).

Također možete koristiti i priloženi obrazac za jednostrani raskid ugovora ili primjerak obrasca na našoj mrežnoj stranici www.unikomerc-servis.hr, koji možete elektronički ispuniti i poslati.

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora, dostaviti ćemo Vam bez odgađanja elektroničkom poštom.

Povrat uplaćenog iznosa

Unikomerc-servis d.o.o. je obvezan, bez odgađanja, a najduže u roku od 14 dana od dana zaprimanja obavijesti potrošača o jednostranom raskidu ugovor, izvršiti povrat plaćanog iznosa, uključujući troškove isporuke. Povrat sredstava se može izvršiti nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali natrag.

Povrat robe

Potrošač je dužan prodavatelju vratiti robu neoštećenu, bez nepotrebnog odgađanja, putem pružatelja poštanskih usluga/dostavne službe, zajedno s računom, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je uputio odluku o jednostranom raskidu ugovora prodavatelju. Smatra se da je potrošač izvršio svoju obvezu na vrijeme, ako je prije isteka navedenog roka, poslao robu prodavatelju.

Troškovi povrata

U slučaju jednostranog raskida ugovora, izravne troškove povrata robe morate snositi sami.

Odgovornost potrošača za umanjenje vrijednosti robe

Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe, koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. U slučaju da je roba koju potrošač vraća, oštećena i nije za daljnju prodaju, Unikomerc-servis d.o.o. nije obvezan prihvatiti povrat takve robe. U slučaju da je robi rukovanjem potrošača umanjena vrijednost, Unikomerc-servis d.o.o., ima pravo na razmjerno umanjenje iznosa koji vraća potrošaču.