Jamstveni uvjeti su definirani u jamstvenom listu priloženom uz svaki kupljeni uređaj. Ako se uređaj koristi u skladu s uputama za rukovanje, temeljem jamstvenog lista će se u jamstvenom roku izvršiti popravak zbog dokazane greške u materijalu ili proizvodnji. U slučaju kvara na uređaju, isti će se nastojati otkloniti u najkraćem mogućem roku. Ukoliko se popravak ne izvrši u roku 45 dana, neispravni uređaj će se na zahtjev kupca zamijeniti novim. Troškovi redovitog održavanja nisu obuhvaćeni jamstvom. Zahtjev se mora podnijeti ovlaštenom STIHL servisu uz obvezno predočenje popunjenog jamstvenog lista i računa (potvrde o kupnji). Jamstvo ne utječe na ostala prava koja kupcu pripadaju po drugim pravnim osnovama.

Jamstvo se ne odnosi na dijelove koji su postali neupotrebljivi zbog mehaničkog oštećenja, nenamjenske uporabe, nepravilnog rada, nepravilnog transporta, neadekvatnog održavanja ili normalnog trošenja dijelova.

Detaljnija objašnjenja ćete pronaći u priručniku s uputama za uporabu, koji je dio uvjeta jamstva. Kupac proizvode koristi na vlastitu odgovornost, stoga je preduvjet za korištenje prava koja proizlaze iz jamstva da kupac pažljivo pročita i slijedi upute za uporabu, održavanje i popravak. Preduvjet je i da se koriste isključivo originalni STIHL rezervnih dijelovi, originalni alati i pribor, kao i propisana mješavina sa STIHL motornim uljem za mješavinu. Montažom, održavanjem ili popravkom uređaja od strane neovlaštenog servisa ili treće osobe kupac gubi pravo na jamstvo.

Jamstveni rok za isključivo osobnu upotrebu STIHL proizvoda iznosi 24 mjeseca, a za komercijalnu i/ili profesionalnu upotrebu jamstveni rok je 12 mjeseci. Jamstveni rok započinje danom isporuke.

Za STIHL proizvode u jamstvenom roku osigurano je servisno održavanje i potrebni rezervni dijelovi u ovlaštenim STIHL servisnim radionicama. Davatelj jamstva osigurava rezervne dijelove 7 godina od dana kupnje uređaja.