Zaštita Vaše privatnosti je naš prioritet, stoga molimo pažljivo pročitajte ove informacije:

Ova politika privatnosti se odnosi na povjerljivost osobnih podataka koji su prikupljeni u procesu registracije kupaca Internet stranice www.unikomerc-servis.hr odnosno u procesu registracije korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i prilikama Internet stranice www.unikomerc-servis.hr.

Unikomerc-servis d.o.o. kao pružatelj usluga internetske stranice www.unikomerc-servis.hr pridržava se važećih propisa sa ciljem zaštite privatnosti svojih kupaca odnosno korisnika, a posebice Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka EU. Ovim dokumentom opisano je kako voditelj obrade Unikomerc-servis d.o.o., Zagrebačka 115, 10410 Velika Gorica, obrađuje osobno podatke.

Upućuju se kupci Internet stranice www.unikomerc-servis.hr (u daljnjem tekstu Kupci), odnosno korisnici primatelji obavijesti o proizvodima (u daljnjem tekstu Korisnici) da pročitaju sve navedeno na ovoj stranici kako bi lakše razumjeli koje podatke Unikomerc-servis d.o.o. prikuplja i obrađuje, u koju svrhu, temeljem koje pravne osnove, s kime i zašto ih dijeli, koje zaštitne mjere provodi, te koja su vaša prava vezano za pristup osobnim podacima, ispravak, brisanje, te vaše pravo na prigovor.

Svaki Kupac, odnosno Korisnik, koji ima bilo kakva pitanja u vezi osobnih podataka može poslati e-mail poruku na adresu trgovina@unikomerc-servis.hr

Prihvaćanjem ove Politike privatnosti klikom prilikom registracije Kupca, odnosno prijavom na Internet stranici www.unikomerc-servis.hr od strane Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i prilikama trgovine i web shopa, Kupac odnosno Korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa obradom osobih podataka kako ih ova Izjava utvrđuje.

Koju vrstu osobnih podataka prikuplja i obrađuje Unikomerc-servis d.o.o. putem internet stranice www.unikomerc-servis.hr?

Prilikom registracije osobe za Kupca Internet stranice www.unikomerc-servis.hr, Unikomerc-servis d.o.o će od budućeg kupca zatražiti pružanje određenih informacija o sebi (osobnih podataka) kao što su ime i prezime, adresa (uključujući poštanski broj), e-mail adresa, telefonski broj, datum rođenja (opcionalno), korisničko ime i lozinka.

Nakon što se osoba registrira za Kupca, ima mogućnost pristupiti profilu. Unikomerc-servis d.o.o. će kod prijave zatražiti od Kupca određene osobne podatke: ime i prezime, adresu, grad i poštanski broj, telefonski broj i/ili broj mobitela, datum rođenja i spol. Kupac potvrđuje da se slaže sa obradom osobnih podataka klikom na gumb za prijavu.

Prilikom registracije osobe za Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i prilikama Internet stranice www.unikomerc-servis.hr , Unikomerc-servis d.o.o. će od budućeg Korisnika zatražiti unos informacija o sebi (osobnih podataka): ime i e-mail adresu.

Davanje osobnih podataka je odluka Kupca, odnosno Korisnika. Ako Kupac, odnosno Korisnik ne pruži tražene obavezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost, jer bez tih podataka aktivnost neće biti tehnički provediva.

Također možemo prikupljati informacije o klikovima i stranicama koje su vam prikazane.. Unikomerc-servis d.o.o. preporuča Kupcima da se brinu o svojoj ulaznoj lozinki za korisnički račun Internet stranice www.unikomerc-servis.hr.

U koju svrhu Unikomerc-servis d.o.o. prikuplja i obrađuje osobne podatke?

Unikomerc-servis d.o.o. prikuplja i obrađuje osobne podatke Kupca Internet stranice www.unikomerc-servis.hr u svrhu provođenja sigurne provjere autentičnosti Kupaca koji pristupaju ovoj stranici , realizacije ugovora o kupnji robe ili usluga, dostave robe Kupcu, komunikacije s Kupcem, eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora.

Unikomerc-servis d.o.o. prikuplja i obrađuje osobne podatke korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i prilikama u svrhu slanja obavijesti, poziva na sudjelovanje u nagradnim natječajima putem e-maila, društvenih mreža ili drugih komunikacijskih kanala na koje se Kupac prethodno prijavio, eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora,, radi stvaranja korisničkog profila s ciljem individualnog primanja obavijesti, istraživanja tržišta, te poboljšanja efikasnosti i kvalitete naših usluga.

Unikomerc-servis d.o.o. na prikuplja podatke o djeci. Ako su nam takvi podaci preneseni bez pristanka roditelja ili skrbnika djece mlađe od 16 godina, ukloniti ćemo ih bez odgađanja. Maloljetnici mlađi od 16 godina ne smiju koristiti internetsku stranicu www.unikomerc-servis.hr. Niti jedan dio navedene stranice nije dizajniran na način da privuče bilo koga tko je mlađi od 16 godina.

Koja je pravna osnova obrade osobnih podataka?

Kupac unosom svojih osobnih podataka, te potvrdom (klikom) o prihvaćanju Općih uvjeta poslovanja i ove Politike privatnosti i uvjetima korištenja osobnih podataka, sklapa ugovorni odnos koji je temelj za kupnju proizvoda i usluga po izboru kupca na Internet stranici www.unikomerc-servis.hr, te je stoga obrada tih osobnih podataka zakonita, jer se poduzimaju radnje na zahtjev Kupca radi realizacije kupnje proizvoda i usluga po narudžbi Kupca.

Korisnik koji se prijavljuje za primanje obavijesti o proizvodima i prilikama unosom svojih podataka na Internet stranici www.unikomerc-servis.hr , te potvrdom ispravnosti mail adrese, daje privolu za obradu svojih osobnih podataka, Privolu Korisnik može povući u svakom trenutku obaviješću na mail adresuslužbenika za zaštitu osodnij podataka trgovina@unikomerc-servis.hr.

S kojim primateljima Unikomerc-servis d.o.o. dijeli osobne podatke?

Unikomerc-servis d.o.o. neće dijeliti osobne podatke Kupca, odnosno Korisnika s drugim stranama osim u slučajevima navedenim u sljedećoj točki i u situaciji kada to pozitivni propisi zahtijevaju.

Unikomerc-servis d.o.o. će, kada to zahtijeva realizacija ugovora za kupnju proizvoda i usluga, po narudžbi Kupca podijeliti osobne podatke Kupca s pružateljima usluga distribucije robe s kojima ima trajni ugovor, te u tu svrhu za ispunjavanje narudžbi, isporuku paketa, slanje zemaljske pošte i e-mail pošte. Pružatelj usluga distribucije može od kupca zatražiti na uvid njegovu osobnu iskaznicu u trenutku isporuke paketa, prilikom osobnog preuzimanja robe, a sve u svrhu realizacije usluge isporuke paketa i evidencije o tome tko je preuzeo paket. Ako kupac odbije dati ove podatke, paket mu neće biti uručen.

Obrada osobnih podataka u procesu plaćanja kreditnim i debitnim karticama

Unikomerc-servis d.o.o.u trenutku plaćanja na Internet stranici www.unikomerc-servis.hr, kao uvjet plaćanja proizvoda i usluga kreditnim ili debitnim karticama traži privolu Kupca za aktivaciju procesa plaćanja putem trgovačkog društva WEB STUDIO, pružatelja usluge procesiranja i naplate (kreditnih ili debitnih) kartica, ugovornog partnera Unikomerc-servis d.o.o. i

Izvršitelja obrade osobnih podataka. U tu svrhu osobni podaci Kupca (ime i prezime Kupca, adresa Kupca, podaci s kartice Kupca) su privremeno pohranjeni kod tvrtke WEB STUDIO, koji te podatke pohranjuje u skladu s PCI DSScesrtifikacijom, najvišim stupnjem zaštite i čuvanja povjerljivih podataka. Kupac aktivira proces procesiranja i naplate kartica potvrdom (klikom) na link „plati“.

Unikomerc-servis d.o.o. ni u jednom trenutku ne raspolaže, ne prikuplja niti obrađuje osobne podateke unesene u svrhu procesiranja i naplate kartica. Upućuju se Kupci da se informiraju o obradi osobnih podataka od strane tvrtke WEB STUDIO na Internet stranici na kojoj se odvija proces plaćanja. Osobni podaci pohranjeni kod tvrtke WEB STUDIO brišu se odmah nakon što je proces procesiranja i naplate kartica završen.

Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni

Unikomerc-servis d.o.o. pohranjuje osobne podatke registriranih Kupaca Internet stranice www.unikomerc-servis.hr na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade,a to je razdoblje do trenutka do kada je aktivna registracija i šest mjeseci nakon prestanka registracije Kupca u kojem razdoblju će biti riješene eventualne reklamacije iz prethodnog razdoblja. Unikomerc-servis d.o.o. pohranjuje osobne podatke registriranih korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i prilikama na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade, a to je razdoblje do trenutka do kada je aktivna registracija.

Pristup i ispravak osobnih podataka

Kupac i Korisnik u sbakom trenutku ima mogućnost pristupa svojim osobnim podacima po registraciji na stranici, te pristupom na profil gdje Kupac može izmijeniti svoje osobne podatke koje je podijelio na stranici www.unikomerc-servis.hr. Kupac i Korisnik može zatražiti i dobiti od Unikomerc-servis d.o.o. cjelovitu informaciju o osobnim podacima koji su pohranjeni, kao i ispravak istih slanjem e-mail poruke na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka:trgovina@unikomerc-servis.hr

Brisanje osobnih podataka

Kupac i Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav). Kupac to može učiniti zahtjevom na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podatakatrgovina@unikomerc-trgovina.hr i podaci će biti izbrisani unutar trideset dana. Podaci o kupovini putem web shopa ostaju pohranjeni u računu za dotičnu kupovinu shodno drugim Zakonskim obavezama. Korisnik ima mogućnost podnošenja zahtjeva za brisanje u svakoj obavijesti koju primi od Unikomerc-servis d.o.o. putem maila, odnosno može poslati e-mail poruku na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka trgovina@unikomerc-servis.hr u kojoj navodi da se njegovi osobni podaci izbrišu.

Unikomerc-servis d.o.o.o je sukladno relevantnim propisima imenovala Službenika za zaštitu osobnih podataka kojeg možete kontaktirati vezano za sva pitanja povezana s obradom vaših osobnih podataka ili ostvarivanje svojih prava na zaštitu osobnih podataka na mail adresi trgovina@unikomerc-servis.hr, 01 6224 444

Pravo na prigovor

Ako, unatoč svim poduzetim mjerama za zaštitu osobnih podataka, smatrate da imate osnove za prigovor, javite se na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka trgovina@unikomerc-servis.hr. Imate pravo na prijavu nadzornom tijelu Agencije za zaštitu osobnih podataka.

Sigurnosne mjere zaštite osobnih podataka

Prikupljeni podaci su u elektroničkom obliku i zaštićeni SSL certifikatom koji enkripira podatke i tako osigurava da se komunikacija između računala Kupca, odnosno Korisnika i stranice www.unikomerc-servis.hr odvija sigurnim protokolom. Zaštitu podataka Unikoemrc-servis d.o.o. uzima ozbiljno i poduzima razne mjere opreza kako bi osobni podaci bili zaštićeni. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta ili bilo koje bežične mreže, ne može biti u potpunosti siguran. Kao posljedica toga, iako Unikomerc-servis d.o.o.provodi razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka, ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesena na ili s Internet stranice www.unikomerc-servis .hr, te nije odgovorna za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi. Unikomerc-servis d.o.o. se može odlučiti na pohranu osobnih podataka kod pružatelja usluga unutar Eu, te samo izvanredno izvan EU.To će učiniti samo ako za tu zemlju postoji odluka Europske komisije o primjerenosti i ako je ugovoreno jamstvo, te pridržavanje obvezujućih propisa o zaštiti osobnih podataka.

Izmjena Politike privatnosti

Ovu Politiku privatnosti i uvjete korištenja osobnih podataka Unikomerc-servis d.o.o. može izmjeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta Politike privatnosti na Internet stranici www.unikomerc-servis.hr. Stoga Unikomerc-servis d.o.o. poziva Kupce i korisnike da povremenu pregledaju ovu Politiku privatnosti. Ukoliko se Kupac ili Korisnik na slaže s ovom Politikom privatnosti, upućujemo Kupca ili Korisnika da napusti, te ne pristupa i ne koristi internetsku stranicu www.unikomerc-servis.hr. Izmjena Politike privatnosti i uvjeta korištenja osobnih podataka stupa na snagu odmah nakon objave na internetskoj stranici www.unikomerc-servis.hr Nastavak uporabe internetske stranice www.unikomerc-servis.hr od strane Kupca i Korisnika nakon stupanja na snagu izmjena, podrazumijeva ka Kupac i Korisnik potvrđuje i prihvaća izmijenjenu Politiku privatnosti i uvjeti korištenja osobnih podataka.

Pravila o postupanju s „kolačićima“ („cookies“)

Što je „kolačić“? Kolačić je informacija spremljena na računalo od strane internetske stranice koju posjetite. Uobičajeno je da sprema vaše postavke i postavke za internetsku stranicu, kao što su na primjer preferirani jezik ili adresa. Kasnije, kada opet otvorite istu internetsku stranicu, internetski preglednik šalje natrag „kolačiće“ koji pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da prikaže personalizirane informacije. Kolačići mogu spremati širok raspon informacija, uključujući osobne informacije (kao što je osobno ime ili adresa e-pošte). Ipak, ova informacija može biti spremljena jedino ako se to izričito omogući, jer internetske stranice ne mogu dobiti pristup informacijama koje im niste dali, i ne mogu pristupiti drugim datotekama na vašem računalu. Zadane aktivnosti spremanja i slanja kolačića nisu vidljive korisnicima. Postavke internetskog preglednika možete promijeniti tako da samostalno izaberete hoćete li zahtjeve za spremanje kolačića odobriti ili odbiti, te zatim pri zatvaranju internetskog preglednika automatski obrisati spremljene kolačiće i ostale postavke.

Uređivanjem postavki kolačića odlučujete hoćete li dopustiti njihovo pohranjivanje na svojem računalu. Upravljanje i podešavanje postavkama kolačića može se napraviti u internetskom pregledniku. Za informacije o postavkama kolačića kliknite na ime internetskog preglednika koji koristite. Neke postavke mogu ovisiti i o uređaju kojim pristupate internetu (mobitel, tablet ili stolno računalo) i nisu sve dostupne na hrvatskom jeziku.

  • Google Chrome
  • Microsoft Internet Explorer
  • Microsoft Edge
  • Opera
  • Mozilla Firefox

Ako onemogućite kolačiće, nećete moći koristiti neke od funkcionalnosti na internet stranici www.unikomerc-servis.hr.

Što su privremni kolačići?

Privremeni kolačići ili kolačići sesije, uklanjaju se s računala po zatvaranju internetskog preglednika. Pomoću njih web mjesta pohranjuju privremene podatke, poput stavku u košarici za kupnju.

Što su stalni kolačići?

Stalni ili spremljeni kolačići ostaju na računalu nakon zatvaranja internetskog preglednika. Pomoću njih web mjesta pohranjuju podatke kao što su korisničko ime za prijavu i zaporka, tako da se ne morate prijavljivati prilikom svakog posjeta određenom mjestu. Stalni kolačići ostati će na računalu danima, tjednima, neki i godinama.

Što su kolačići prve strane?

Kolačići prve strane dolaze s web mjesta koje gledate, a mogu biti privremeni ili stalni. Pomoću njih web mjesta mogu pohraniti podatke koje će ponovo koristiti prilikom slijedećeg posjeta tom web mjestu.

Što su kolačići treće strane?

Kolačići treće strane dolaze sa sadržaja drugih web mjesta, npr.reklame, koje se nalaze na web mjestu koje trenutno gledate. Pomoću tih kolačića web mjesta mogu pratiti korištenje interneta u marketinške svrhe.

Koristi li www.unikomerc-servis.hr kolačiće?

Internet stranica www.unikomerc-servis.hr koristi kolačiće, ponajprije kako bi naša Internet stranica omogućila bolje korisničko iskustvo.

Kakve kolačiće koristi www.unikomerc-servis.hr i zašto?

Privremene kolačiće koristimo kako bi omogućili pristup sadržaju i stvarima koje možete učiniti kada se prijavite sa svojim podacima na www.unikomerc-servis.hr. Stalne (trajne) kolačiće koristimo za funkcionalnosti poput pamćenja da je korisnik prijavljen na stranici, što vama , kao registriranom korisniku, olakšava korištenje www.unikomerc-servis.hr. Također koristimo stalne (trajne) kolačiće kako bi bolje razumjeli navike korisnika, te time poboljšali stranicu prema korisničkim načinima korištenja. Ova informacija je anonimna, odnosno ne vidimo individualne podatke korisnika.